Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hur går det med utvecklingen av Uppföljning Finsam?

Bild på Mikael Boman

Uppföljning Finsam, det system som ska ersätta nuvarande uppföljningssystemet SUS beräknas kunna driftsättas i slutet av året.

– Vi kommer att stötta förbunden och parterna i övergången till det nya systemet, säger Michael Boman.

Michael Boman, områdeschef på Försäkringskassan och ordförande för Nationella rådet, passade på att ge en snabb statusrapport för hur det går att ta fram ett helt nytt uppföljningssystem på den webbsända Finsamkonferensen.

– Det tidigare systemet, som vi dagligt tal kallar SUS, innehåller gammal teknik och har därför nått slutet av sin livscykel och kommer att sluta användas 2023. Vi kommer därför ta fram ett helt nytt system.

Det är Försäkringskassan som ansvarar för arbetet men ”med i jobbet” finns representanter från parterna och förbunden berättar Michael Boman.

– Det som är värt att ha med sig är att den här första versionen kommer framförallt att fokusera på de grundläggande funktionerna för att uppfylla kraven för nationell uppföljning så att vi kan ge en samlad och bra återrapportering till regeringen.

Ett rent uppföljningssystem

– Det här är ett system som kommer att utvecklas över tid för att möta de krav som finns framöver. Det är inte ett system som kommer erbjuda dokumentation i individärenden. Det är ett rent uppföljningssystem för de aktiviteter vi har i samordningsförbunden säger Michael Boman.

Tanken med systemet är att det ska vara enkelt att använda för såväl nationell som lokal uppföljning. Tidplanen är att driftsätta systemet under slutet av året och att systemet ska användas fullt från januari 2023.

– Under arbetets gång har vi identifierat några juridiska oklarheter kring personuppgiftshanteringen som vi håller på att klara ut innan vi driftsätter det här systemet.

– Vi kommer att stödja förbunden och parterna i övergången genom att ta fram olika material och användarmanual. Inom kort kommer vi också att erbjuda informations- och utbildningstillfällen.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner