Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
Bild på Cecilia Melder

Tro och mening har stor betydelse för hälsan

Cecilia Melder, lektor vid Enskilda högskolan Stockholm, har forskat kring betydelsen av att känna en mening med livet och upplevd hälsa.

På minsta blodcellsnivå finns positiva hälsoeffekter av att känna hopp och tro, konstaterar Cecilia Melder.

Trots att existentiell hälsa har bevisat sig ha många positiva effekter för den fysiska och psykiska hälsan, ryms frågorna inte inom den ”vanliga” forskningen. Cecilia Melder kallar därför forskningen för gränsöverskridande eftersom de berör så många olika forskningsområden.

– De flesta människor ställs någon gång för de stora frågorna i livet. Det kan handla om en livskris, där man kanske inte ser meningen med det som skett. Ändå är det något som anses lite tabubelagt i vårt samhälle. Vi pratar sällan med varandra om meningen med livet, konstaterar hon.

– Kanske handlar det om att existentiell hälsa ofta kopplas samman med religion, att ha en tro på en större makt eller Gud. Men det behöver det inte vara, meningen med livet kan vara att engagera sig i samhällsfrågor som politik eller miljön. Det handlar om att känna sig delaktig i något, ett större sammanhang, som ger mig inre frid.

Den subjektiva upplevelsen av hälsan skiljer sig åt från den objektiva. Någon som objektivt sett är ”svårt sjuk i cancer” kan må ganska bra, samtidigt kan en person som ser ut att ha ”allt i livet” må väldigt dåligt.

Meningen med livet

Vad det är som ger någon en mening, är högst individuellt.

– Jag kan inte tala om för någon annan vad som är meningen med deras liv, däremot kan jag berätta om vad som har betydelse för mig, säger Cecilia Melder.

Tillsammans med samtalsterapeuten Lena Bergquist utvecklade hon 2013 inom samordningsförbundet Västerås samtalskort som används för att börja prata om existentiella frågor.

– De utgår från WHO:s folkhälsoundersökningar som visar att förhållningssättet till existentiella dimensioner i livet har stor påverkan på den psykiska och fysiska hälsan, säger Cecilia Melder.

Genom samtalskorten förändrar människor sin egen syn på livet.

– Under utvärderingen pratade jag med en kvinna som aldrig hade känt att det fanns någon mening med livet, hon som inte hade något jobb, utbildning, familj eller ens en hund! Men genom att få prata om de här ”djupa” frågorna förändrades hennes syn på livet.

Cecilia Melder menar att vi måste våga fråga om meningen med livet, för att det är själva grunden för att må bra.

– Jag har kommit i kontakt med självmordsbenägna ungdomar som aldrig hade fått en fråga om vad de ser som meningen med livet. Den här formen av ”aktiv livshjälp” gör skillnad! Det handlar om att främja en hållbar hälsa livet ut och att förebygga ohälsa.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner