Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam
Anne Sandberg Holm

Vi behöver organisationer som stödjer yrkeskunskapen

Den danska BIP-studien från 2016 gav kunskaper om vad som har betydelse i stödet för att hjälpa människor med komplex problematik att få arbete. När Anne Sandberg Holm, chefskonsulent från Vaeksthusets forskningscenter bjöds in till årets Finsamkonferens låg fokus på hur kunskaperna från BIP-studien kan omvandlas till professionell yrkeskunskap.

I den danska BIP-studien (Beskæftigelses Indikator Projektet) beskrivs vikten av att göra samordnade och parallella insatser för att individen ska komma till arbete. Handläggarens roll att tro på individens förmåga har en stor betydelse.

– En viktig fråga är hur vi kan få alla handläggare att bli lika effektiva som de handläggarna som får 23 procent av deltagarna i arbete till skillnad mot 7 procent för de handläggare som får minst deltagare i jobb, säger Anne Sandberg Holm.

Stödjande och lärande organisation

För bakom den professionella handläggaren behöver det finnas en organisation som skapar förutsättningar för varje handläggare att arbeta på ett professionellt sätt. Det handlar om att organisationen främjar den professionella yrkeskunskapen.

– Vi behöver skapa en lärande organisation där vi ständigt arbetar med det vi vet, tänker och gör. Det måste finnas tid och tekniker för att reflektera med kollegor.

– Det är viktigt att det finns en tillit till ledningen men också till varandra som kollegor. Att om min kollega gör ett bra jobb, så gör jag det också. Att organisationen bygger en ”feedbackkultur”, säger Anne Sandberg Holm.

Vilar på etisk grund

Kunskaperna från BIP-studien utgör en grund som varje organisation, utifrån sina lokala förutsättningar, behöver omsätta till kunskap och handling i praktiken.

– Det är viktigt att organisationen vilar på ett etiskt fundament av tro på människan.

– Det handlar bland annat om att ha ett mer aktivt språk där vi talar om ”kandidater” istället för det mer passiva” klienter”. Där vi i språket bygger in en tro människors möjligheter, säger Anne Sandberg Holm.

Verktyg för professionell sysselsättningskunskap:

  • Gemensamt språk och begrepp
  • (Lokal) kunskap om arbetsmarknaden
  • Tekniker för att samtala, lyssna och reflektera tillsammans
  • Olika perspektiv på de människor vi möter

Läs mer

Vad är BIP? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Beskæftigelses Indikator Projektet, öppnas som ny sida till vaeksthusets-kompetencecenter.dk)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner