Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Jag ska fungera som en bro”

Bild på Elin Hasselroth

Elin Hasselroth, arbetar sedan några år tillbaka som Arbetsförmedlingens koordinator för samordningsförbunden i Östergötland.

– Jag ser mig som en bro mellan individen, Arbetsförmedlingen och övriga medlemmar i förbunden.

Elin Hasselroth började arbeta på Arbetsförmedlingen 2015.
– Jag är utbildad folkhälsovetare och har kompletterat min utbildning med bland annat kurser i sociologi och organisation. Jag har alltid varit intresserad av människors möjligheter att vara delaktiga i samhället. Vid sidan om mina studier arbetade jag med ungdomar och det var det som fick mig att söka jobbet som ungdomshandläggare på Arbetsförmedlingen i Norrköping.

– Jag har hunnit arbeta med flera olika saker och hade framförallt erfarenhet av att arbeta med människor som har behov av ett större stöd, det tror jag var bakgrunden till att jag för några år sedan erbjöds att arbeta inom Samordningsförbundet Östra Östergötland.

Representerar Arbetsförmedlingen

Samordningsförbunden Östra och Västra Östergötland finansierar och erbjuder mötesledare vid SIP när det gäller Samordningsförbundens målgrupp. Elin är oftast Arbetsförmedlingens representant i dessa möten och tar tillsammans med individen och andra myndighetsrepresentanter fram en samordnad individuell plan.

– Min roll är att representera Arbetsförmedlingen och kunna förklara vad vi erbjuder och hur ramarna ser ut. Individen får en större förståelse för sin situation, vad som har gjorts och vilka möjligheter som finns. Ibland kan det finnas hinder för att kunna komma vidare och på det här sättet kan vi inom nätverket se till helheten för att hjälpa personen vidare till annat stöd inom våra verksamheter.

– Det finns också förstegsinsatser som vänder sig till personer som inte har fått upp sin arbetsförmåga så att de kan börja söka arbete eller vara aktuell för Arbetsförmedlingens insatser där arbetsterapeuter erbjuder olika stöd. Här finns jag med för att fånga upp individen när den har möjlighet att börja arbetsträna, men också för att ibland se så att de får andra stödformer än det som erbjuds inom Arbetsförmedlingen.

Ny roll

Sedan årsskiftet arbetar Elin för alla tre förbunden i Östergötland.

– Eftersom det är tre förbund som arbetar på lite olika sätt har också mitt arbete förändrats och blivit mer strategiskt. Ett av förbunden har en arbetsträningsplats som vänder sig till samma målgrupp som Arbetsförmedlingen arbetar med. Eftersom vi ska arbeta med våra offentligt upphandlade externa aktörer har det ibland uppstått problem och vissa deltagare har fått sluta ganska abrupt ”mitt i en insats”.

– Den pågående reformeringen genererar en del frågor där det är viktigt med tät kontakt åt bägge håll. Det har varit utmanande men samtidigt roligt att få vara en problemlösare och ”spindeln i nätet”. Jag har inte alltid svaret och då har jag fått ta reda på mer och fungera som något av en detektiv.

– Eftersom rollen som arbetsförmedlare har förändrats och blivit mer specialiserad har jag en viktig roll att kunna se helheten och koppla samman funktioner.

Att jobba i samverkan

Elin har kvar sin anställning på Arbetsförmedlingen.

– Jag ska fungera som en bro där jag har ena brofästet kvar inom Arbetsförmedlingen och där det andra brofästet finns i samordningsförbundet tillsammans med de andra medlemmarna och individerna vi försöker stödja. Det är viktigt att båda ”vägarna för information” fungerar, att individer och handläggare får kontakt med varandra men också att vi kan ta till vara på arbetsförmågebedömningar som gjorts i en insats.

Samtidigt ser Elin att rollen kan utvecklas.

– Jag skulle vilja arbeta mer med ”skav” i samhällets stöd. Jag ser ofta hur människor kan sitta fast i en liten knut, som ganska snabbt kan lösas upp när vi samverkar och förstår varandra.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner