Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppdraget för att upptäcka våld förlängs och utökas

Anita Kruse NNS

Anita Kruse leder samordningsförbundens arbete för ökad upptäckt av våld. Foto: Per Jonebrink.

Regeringen har förlängt uppdraget för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Socialstyrelsen för att verka för ökad upptäckt av våld. Till Jämställdhetsmyndighetens uppdrag hör även att stödja samordningsförbunden.

Intresset för att delta är stort bland samordningsförbunden berättar Anita Kruse, Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS).

– När vi började under hösten 2019 var det sju samordningsförbund som deltog, nu våren 2022, är det 40 samordningsförbund som ingår i arbetet.

I samverkan genom samordningsförbund använder parternas handläggare ett frågeformulär till deltagarna med sju frågor om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

Även om det från början fanns en viss oro från handläggare för att börja ställa så konkreta frågor om våld till deltagare, har arbetet fått många positiva effekter, berättar Anita Kruse.

– Många handläggare upplever att arbetet med att upptäcka och förebygga våld har inneburit en ny ”pusselbit” i deras kartläggning av deltagare inför att de startar en insats. Det är vanligt att både handläggare och deltagare inte tidigare har känt till det starka samband som finns mellan att de som tidigare blivit utsatta för våld löper större risk att utveckla en psykiskt och fysisk ohälsa samt negativa sociala konsekvenser.

– Det här har också blivit en ögonöppnare för deltagare som har fått en större insikt i varför de mår så dåligt och den insikten innebär även en skuld- och skamavlastning, säger Anita Kruse.

Fler utsatta

I NNS rapport om de tre första åren visar det sig att deltagare som deltagit i insatser finansierade av samordningsförbund har erfarenhet av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i högre grad än vad tidigare befolkningsundersökningar har visat. Hela 70–90 procent av alla deltagare svarar ”ja” på en eller flera frågor om erfarenheter av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld vid samtliga deltagande samordningsförbund.

– Fyra av tio har även utsatts för ett barnfridsbrott under uppväxten, dvs. sett eller hört ett definierat våld mellan närstående. Den gruppen deltagare blir sedan i sin tur själva utsatta för ett liknande våld av en närstående i mer än dubbel omfattning som barn, ungdom och/eller vuxen i förhållande till den gruppen som inte har sett och hört våld mellan närstående under uppväxten.

Det är ett omfattande våld som deltagarna i de insatser som samordningsförbunden finansierar har erfarenhet av, konstaterar Anita Kruse.


Samhällsproblem

– Vi diskuterar sällan sambandet mellan att ha sett och hört våld mellan närstående som barn och senare i livet själv bli utsatt för eller själv utöva liknande våld.

– Vi ser hur våldet ökar bland yngre. Många gånger reduceras det här våldet till det mindre konkreta ordet ”mobbing” inom skolan, men om du ser på vad som faktiskt har hänt handlar det många gånger om ett psykiskt, fysiskt och sexuellt våld samt sexuella trakasserier.

Fler förbund

Under våren har tio nya förbund anslutit och efter semestern fortsätter arbetet med att introducera fler samordningsförbund. Mari Cedervall, förbundschef i Karlskoga Degerfors kommer att efterträda Ola Andersson som tidigare gått i pension i arbetet.

– Marie Cedervall har varit med från starten och har mycket goda kunskaper inom det här området och kommer därför att tillföra en stark resurs i arbetet.


Läs också:

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2022-2024 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Våld i nära relationer ska upptäckas och stoppas (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att öka upptäckten av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld. Rapport om NNS och samordningsförbundens deltagande i ett regeringsuppdrag under åren 2019 till 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk till NNS.se)


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner