Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

”Uppföljning Finsam utvecklas enligt plan”

Bild på Andreas Öberg projektledare Uppföljning Finsam

Projektet Uppföljning Finsam som arbetar med att ta fram ett nytt
IT-stöd fortsätter sin utveckling enligt plan, trots att tidpunkter för driftsättning skjuts på framtiden.

Självklart är det frustrerande att inte kunna få driftsätta som det var tänkt. Samtidigt är det viktigt att det finns ett lagstöd för det system vi tar fram, säger Andreas Öberg projektledare på avdelningen för Sjukförsäkring på Försäkringskassan.

Utvecklingen av Uppföljning Finsam rullar på i oförminskad takt.

– Våra direktiv är att vi ska fortsätta att ta fram uppföljningssystemet inom den tidsram och med de medel som finns avsatta, säger Andreas Öberg.

Projektet har en budget på ca 20 miljoner kronor och i dagsläget arbetar ett 40-tal personer med att ta fram det nya systemet som ska ersätta SUS. De flesta sitter på Försäkringskassans utvecklingsavdelning i Karlskrona. Själv har Andreas Öberg sin stationering i Sundsvall och i Stockholm.

– Jag har arbetat i över 20 år med olika former av utveckling inom Försäkringskassan. Just nu ägnar jag huvuddelen av min tid åt ett nytt handläggningssystem inom sjukförsäkringen som har en budget som är många gånger större än Uppföljning Finsam. Så i det sammanhanget är Uppföljning Finsam inte något stort eller komplext projekt, sen finns det självklart andra utmaningar, säger Andreas Öberg.

Tid, pengar och förväntningar

En sådan är att projektet är tidskritiskt eftersom nuvarande uppföljningssystem SUS slutar att fungera efter 2023.

– Det är ett gammalt system som snart når sitt ”end of life” och därför måste fasas ut och ersättas med ett nytt IT-stöd.

En annan del är att medlen för att utveckla systemet är begränsade.

– Uppföljning Finsam finansieras helt av Försäkringskassans utvecklingsbudget och på så sätt konkurrerar det med all annan IT-utveckling som myndigheten behöver.

– Den största utmaningen är nog att balansera alla intressenters olika behov och förväntningar som finns på ett nytt IT-stöd. Därför försöker vi från projektets sida vara tydliga med att vi fokuserar på att utveckla ett IT-stöd enligt den kravställning som finns för återrapportering till departementet. Samtidigt har vi i projektdirektivet att leverera ett IT-stöd som också tar hänsyn till användarupplevelsen och som stöttar samordningsförbunden i deras arbete med att följa upp resultatet av olika insatser.

Att det uppstår problem med lagstiftningen är inte helt ovanligt, menar Andreas Öberg.

– Utan att gå in i detalj handlar det bla. om parternas möjlighet att lämna och hantera personuppgifter samt frågor om sekretess. Från ledningshåll vet jag att man jobbar för att kunna lösa det här och under tiden tittar vi inom projektet förstås på alternativa lösningar, säger Andreas Öberg.

Pandemin

Även om driftsättningen av Uppföljning Finsam försenas, har själva utvecklingen fungerat bra så här långt:

– Det finns mycket som jag är stolt över. Jag tycker att vi har hittat ett bra sätt att arbeta, trots att vi när projektet startade för snart ett år sedan befann oss mitt i en pandemi och inte kunde träffas fysiskt. I början av projektet var många projektmedlemmar nya på myndigheten och de har gjort ett fantastiskt jobb med att så snabbt komma in i arbetet.

–Vi tog snabbt fram en lösning för helt nytt system. Givet våra begränsningar i finansiering och tid och i kombination med vårt agila arbetssätt har vi hela tiden fokuserat på att prioritera och göra rätt saker. Jag hoppas och tror att det kommer att märkas på slutprodukten.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner