Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ett klargörande kring ESF-frågan

Den rekommendation som Nationella rådet har för ESF-medel ligger fortsatt kvar och kommer att gälla till dess att något annat beslutats.

Den 21 juni gick Nationella rådet ut med information om att vi ser över den nu gällande rekommendationen om finansiering genom ESF+. Sedan dess har vi fått några frågor och därför vill vi tydliggöra att under tiden vi utreder hur frågan vidare ska hanteras kommer den tidigare rekommendationen ESF+ - Finsam Länk till annan webbplats. att gälla.

Se också: Nationella rådets rekommendation om ESF-medel ses över  (Finsam.se den 21 juni)

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner