Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppdaterat Kunskapsstöd

Nationella rådets rekommendationer är nu integrerade i Kunskapsstödet.

Nationella rådet har genom åren tagit fram ett antal rekommendationer i olika frågor. Rekommendationerna har varit ett sätt för att nå ut med vägledning och stöd.

För att få allt stöd samlat på ett ställe har nu all aktuell information istället arbetats in i Kunskapsstödet. Sidan där rekommendationerna tidigare låg har därför tagits bort.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner