Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Ny ordförande för Nationella rådet

Nationella Rådet välkomnar Carina Hagelin Kjällman från Försäkrings­kassan som från 21 augusti är ny ordförande för Nationella rådet, där hon ersätter Martin Jonasson.

Carina Hagelin Kjällman, porträttfoto

Carina är områdes­chef på avdelningen för funktions­nedsättning och varaktigt nedsatt arbets­förmåga, område Utveckling och stöd Samverkan på Försäkrings­kassan som ansvarar för frågor kopplat till den finansiella samordningen och ESF+. Carina har en lång erfarenhet av arbete med samverkan och finansiell samordning samt arbete med den Europeiska social­fonden.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner