Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lag och förarbeten

Här finns länkar till den rättsliga processen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

I december 2001 fick regeringen ett uppdrag att utreda hur finansiell samordning kan utformas.

I februari 2003 publicerades förslaget i en promemoria:

DS 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den 5 juni 2003 lämnade regeringen förslag på en ny lagstiftning:

Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se också Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I december 2003 fattade riksdagen beslut om en ny lag för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2004.

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (riksdagen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändring i Lag

Den 17 februari 2022 fattade riksdagen beslut om att det ska vara möjligt för styrelsen i ett samordningsförbund att besluta att ledamöter och ersättare i styrelsen kan få delta i styrelsemöten på distans. Se lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 19 a §.

Prop 2021/22:67 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner