Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Lag och förarbeten

Här finns länkar till den rättsliga processen för lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

I december 2001 fick regeringen ett uppdrag att utreda hur finansiell samordning kan utformas.

I februari 2003 publicerades förslaget i en promemoria:

DS 2003:2 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (regeringen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den 5 juni 2003 lämnade regeringen förslag på en ny lagstiftning:

Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (regeringen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I december 2003 fattade riksdagen beslut om en ny lag för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2004.

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (riksdagen.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner