Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Länka till Finsam

Om du vill länka till finsam.se så går det bra, men det finns lite du behöver tänka på.

Om du länkar till finsam.se:

  1. Länken till startsidan ska se ut så här: 
    <a href="// http://www.finsam.se/start Länk till annan webbplats. "target="_blank">Finsam.se
    Vår webbplats ska öppnas i nytt fönster.
  2. Eftersom strukturen inte är statisk kan länkar till andra sidor än startsidan riskera att brytas när vi gör förändringar. Av samma skäl ska länkar inte läggas till enskilda dokument på webbplatsen.
  3. Försäkringskassan ansvarar för den information som finns på www.finsam.se. Om informationen kopieras och presenteras i någon annan form eller på annan webbplats kan vi inte längre ansvara för att den är korrekt.
  4. Ange länken till Finsam på ett neutralt sätt. Använd inte vår logotyp eller logotyperna för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, detta för att undvika tveksamhet om vem som är ansvarig för informationen på den webbsida där länken är placerad.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner