Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tillgänglighet

Nationella rådet för finansiell samordning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumenten beskriver hur Finsam.se och uppföljningsverktyget Uppföljning Finsam uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner