Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Tillgänglighet för Finsam.se.se

Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur Finsam.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Finsam.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Kontakta Finsam

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Anmäl brister till Försäkringskassan som förvaltar Finsams webbplats.

Anmäl brister i vår digitala tillgänglighet (forsakringskassan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta, och påtala det för DIGG.

Anmäl bristande tillgänglighet (digg.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Bristande förenlighet med lagkraven

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgänligt.

Problem vid användning utan synförmåga

  • Vissa PDF-dokument på Finsam.se är ännu inte helt tillgängliga, vilket kan orsaka problem med uppläsande hjälpmedel.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Vi har stängt av automatisk komplettering i inmatningsfält, för att skydda din integritet.
  • PDF-dokument anpassar sig inte fullt ut till storleken på webbläsarfönstret eller telefonen, utan kan kräva att du skrollar i både sidled och höjdled.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Det kan finnas problem att navigera i vissa PDF-dokument i fall tabbordningen inte stämmer.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast hösten 2023.

Oskäligt betungande anpassning

Nationella rådet för finansiell samordning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Finsam.se innehåller många PDF-dokument. Vi har utvecklingsinitiativ på gång för att föra över information från PDF till ett annat format för att i så stor utsträckning som möjligt fasa ut PDF-dokumenten. I de fall PDF-dokument behöver vara kvar kommer de tillgängliggöras. Det arbetet kommer dock inte vara helt klart förrän pågående initiativ är driftsatta. Vi ser att det senast blir i maj 2021.

2020-02-11 driftsattes Finsam.se i ett nytt webbpubliceringsverktyg.

Hur vi testat webbplatsen

Utomstående expert har gjort en oberoende granskning av Finsam.se.

Senaste bedömningen gjordes den 19 november 2019.

Redogörelsen uppdateras senast hösten 2023.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner