Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Publikationer

SCB har enligt beställning levererat försörjningsmåttet för åren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 samt 2020. Filen publiceras här utan någon bearbetning förutom urvalsfiltrering.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner