Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Råd och stöd

Här hittar du uttalanden och rekommendationer från Nationella rådet om den finansiella samordningen. I underliggande sidor finns handböcker och stödmaterial.

Samordningsförbund och finansiell samordning är en relativ ny verksamhet. Nya situationer och frågor inom det ekonomiska, juridiska och organisatoriska området uppstår som behöver utredas och besvaras.

De nationella aktörerna har en viktig roll i att stödja samordningsförbunden och ge vägledning. Under årens lopp har Nationella rådet lämnat rekommendationer i olika frågor.

Nationella rådets rekommendationer

Rekommendation kring att ta emot medel eller gåvor från företag och privatpersoner (beslutad 2020-11-18) Pdf, 119.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Rekommendation om att insatser inom ramen för finansiell samordning bör rikta sig till personer från 16 år (beslutad 2018-04-12) Pdf, 67.9 kB.

Rekommendation om styrelsemöten på distans (beslutad 2017-12-04) Pdf, 69.8 kB.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner