Logotyp Finsam, finansiell samordning

Startkit

Nationella rådet har tagit fram ett startkit för dig som vill lära dig mer om finansiell samordning. Syftet med startkitet är att ge dig vägledning och stöd i början av ditt uppdrag.

Startkitet innehåller stödmaterial som är framtagen av de fyra nationella aktörerna samt länkar till Finsamlagen och propositionen.

Vilka igår i Nationella rådet?

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Regioner samt Socialstyrelsen ingår i Nationella rådet. Syftet med rådet är att i enlighet med regeringens intentioner, ge samverkan den legitimitet och förankring som är nödvändig.

Broschyr om Finsam

Broschyren ger en snabb och lättillgänglig information om vad samordningsförbund är och syftar till.

Tillsammans gör vi skillnadPDF

Handboken för finansiell samordning

Handboken innehåller en mer omfattande beskrivning av Finsamlagstiftningen, möjliga målgrupper, ledning och styrning av ett samordningsförbund med mera. Handboken är ett bra stöd för er som ska starta förbund men också till er som behöver vägledning i frågor om samordningsförbund.

Handbok för Finansiell samordningPDF

Stödmaterial vid utformandet av förbundsordning

Stödmaterialet är bra att utgå ifrån när en förbundsordning utarbetas eller revideras. Syftet med stödmaterialet är att förbundsordningen ska uppfylla lagens krav och även i övrigt hålla god kvalitet. Materialet har tagits fram av parterna gemensamt och har sin utgångspunkt i lagstiftningen och Nationella rådets rekommendationer.

Stödmaterial vid utarbetande av förbundsordningPDF

System för uppföljning av samverkan – SUS

SUS är ett system för att följa upp resultaten av samverkan och finansiell samordning. All verksamhet som finansieras av medel från samordningsförbund ska rapporteras i SUS. På webbplatsen susam.se kan du läsa om hur du får behörighet till systemet och kommer igång med registreringen av er verksamhet.

http://www.susam.se/startlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag och förarbeten

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prop 2002/03:132 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Finsam

Finsam.se är den nationella webbplatsen för Finsam och innehåller senaste nytt om finansiell samordning och samordningsförbund.
Här finns också kalendarium med aktuella nationella utbildningar och konferenser för dig som arbetar inom ramen för samverkan genom samordningsförbund. Kika gärna runt på webbplatsen som innehåller mycket matnyttigt.

Goda exempel och erfarenhetsutbyte

Ta gärna kontakt med etablerade samordningsförbund som har erfarenhet av finansiell samordning och har utvecklat verksamhet. En sådan kontakt ger inspiration och upphov till nya idéer. Flera förbund har också bildat regionala nätverk för att diskutera gemensamma frågeställningar såsom ekonomi, revision, information och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.

Kontaktuppgifter till förbunden och nätverken finns under samordningsförbund.

Samordningsförbund

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner