Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner