Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbundet Östra Värmland (Filipstad, Storfors)

Åsa Andersson, förbundschef

Telefon: 072-574 63 41

asa.andersson@filipstad.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner