Logotyp Finsam, finansiell samordning

Samordningsförbund

Här hittar du information om enskilda samordningsförbund.

I dagsläget finns det 80 samordningsförbund i Sverige.

Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

269 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2019 finansierades 1 138 insatser av Finsammedel via Samordningförbunden. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Fakta och statistik

Statistik från januari 2020

  • Under verksamhetsåret 2019 har samordningsförbunden finansierat 1 138 insatser (599 individinriktade insatser och 539 strukturövergripande insatser).
  • Under samma period har drygt 31 167 deltagare registrerats i de individinriktade insatserna.
  • 269 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region genom ett förbund.
  • Totalt finns det 80 förbund i Sverige.

Källa: Uppföljningssystemet SUS och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner