Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem. Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att på nationell basis årligen återrapportera målgrupper och resultat av de insatser som finansieras.Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner