Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning Finsam

Snart lanseras Uppföljning Finsam. På den här sidan hittar du information om projektet bakom det nya uppföljningssystemet som ersätter SUS.

Förbered dig inför driftsättningen av Uppföljning Finsam

Uppföljning Finsam planerar att börja användas i början av april. Vi kommer att lägga in information om hur du använder det nya uppföljningssystemet på fliken ”Uppföljning”.

Några saker att tänka på inför driftsättningen:

  • Försäkringskassan har skickat ut överenskommelser för behörighet till berörda parter. Två underskrivna exemplar skickas tillbaka till Försäkringskassan.

  • Vi kommer att planera in informations- och utbildningstillfällen under våren.

Se tidigare statusrapporter

Nyheter

Frågor och svar

SUS har brister och gammal teknik som gör att systemet inte går att utveckla vidare. Det har helt enkelt uppnått slutet av sin livscykel och utifrån det så behöver vi skapa ett helt nytt system.

Systemet ska ge uppgifter för nationell och lokal uppföljning. Vi bygger ett system som innehåller kvalitetssäkrade data, är enkelt att använda, går att utveckla efter behov och som bygger på transparens med öppna data som alla intressenter kan nå. Vi strävar också efter att göra behörighetsadministrationen och inloggningen enklare.

Systemet kommer inte att erbjuda dokumentation i individärenden. I dagsläget finns det inga juridiskt gångbara lösningar för att parterna ska kunna ha ett gemensamt dokumentationssystem. Det kommer inte heller att vara ett system för att rapportera brister i samverkansstrukturen.

Vi kommer att ta fram en användarhandledning som kommer att finnas tillgänglig på finsam.se. Vad gäller system- eller behörighetsfrågor så ser vi över hur vi kan förbättra supporten – det ska vara enkelt att få kontakt och få svar på de frågor som finns.

Vi kommer att skapa förutsättningar för nationella utbildningar för att alla ska få en grundläggande kunskap och förståelse för systemet. Därefter kommer vi, precis som idag, att erbjuda kontinuerliga utbildningar. Vi återkommer med ytterligare information när vi vet mer om hur det ska gå till.

Det som utvecklas nu är en första version som är en början på en längre produktutvecklingsresa. Systemet kommer att fortsätta att utvecklas över tid för att möta framtidens krav.

Den första versionen kommer framförallt att fokusera på grundläggande funktioner som uppfyller Försäkringskassans möjlighet till återrapportering till regeringen.

Planen är att SUS stängs ned för Finsam den 30 april. Det innebär att Försäkringskassan kommer att säga upp överenskommelser och ta bort möjligheten att logga in i SUS.

Nej, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommer att förenkla registrering av viktiga mätpunkter av det förstärkta samarbetet. Inriktningen är att mätpunkterna ska kunna registreras i respektive myndighets handläggningssystem. Statistik ska kunna hämtas på aggregerad nivå och användas i återrapporteringen av det förstärkta samarbetet till regeringen. SUS används tills det nya sättet att registrera är på plats.

De insatser som löper över 2023 kommer att behöva registreras på nytt manuellt.

Vi kommer inte kunna exportera över data automatiskt eftersom systemen är så pass olika. Datan i systemen är inte uppsatt på samma sätt.

När vi bygger Uppföljning Finsam behöver vi följa den finansieringsmodell som finns för finansiell samordning och den rekommendation som parterna gjort gällande ESF-medel.

De inloggningslösningar som kommer vara tillgängliga är Efos, Af e-tjänstekort och BankID.


Vi rekommenderar de senaste versionerna av webbläsarna Google Chrome, Safari och Microsoft Edge. Webbläsaren Internet Explorer bör inte användas då den inte har prioriterats för Uppföljning Finsam.

Det kommer inte vara möjligt att komma åt SUS-rapporter efter att SUS stängts ner. Vi har sett över frågan och det är tyvärr av flera anledningar inte möjligt att ge tillgång till SUS-data när systemet inte längre är öppet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner