Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Regeringsrapporter

Här finns rapporter från de regeringsuppdrag som berör den finansiella samordningen och samordningsförbund. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i årliga regleringsbrev till myndigheterna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner