Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik (SUS)

Nationella rådet redovisar regelbundet statistik från Finsamfinansierade insatser.

Statistiken hämtas från det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).

Resultat av finansiell samordning

På grund av att efterregistreringar förekommer i SUS tas uttagen för kvartalsrapporterna samt uttaget som görs på helår ut en till två månader i efterhand för att få en så rättvisande bild som möjligt. Av samma skäl kommer kvartalsrapporterna och underlagen på helår inte att exakt stämma överens med andra framtagna FINSAM-underlag.

Nationella nätverket för Samordningsförbund (NNS)

NNS samlar slutrapporter från projekt som genomförts av samordningsförbunden. Läs mer på NNS hemsida:

NNS Kunskapsbank (nnsfinsam.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner