Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Dags att skaffa behörighet!

2023-02-21

Uppföljning Finsam planeras att driftsättas i slutet av mars. För att få tillgång till systemet behöver du komma igång med behörighetsprocessen redan nu.

Första steget är att parter/organisationer som har anställda som ska vara användare av Uppföljning Finsam tecknar en överenskommelse med Försäkringskassan.

Försäkringskassan har skickat överenskommelsen med följebrev till alla samordningsförbund. Sprid information om överenskommelsen till alla som behöver den! Regioner som ingår i flera samordningsförbund behöver bara teckna en överenskommelse.

Försäkringskassan kommer att teckna en nationell överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Det kommer att finnas information om behörighetsrutiner för anställda på Arbetsförmedlingen på intranätet.

Läs mer om processen under behörighet

För att en förbundsadministratör ska kunna koppla en deltagaransvarig till en insats behövs ett personuppgiftsavtal (PUB-avtal) med Försäkringskassan.
PUB-avtalet tecknas av förbundsadministratörens arbetsgivare.

Läs mer om PUB-avtal

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner