Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Användare i Uppföljning Finsam

Du som är anställd på Arbetsförmedlingen, i kommun, region eller samordningsförbund får behörighet genom din organisations beställare.
Anställda på Försäkringskassan får behörighet genom sin chef som beställer den genom Min support.

Arbetsförmedlingen, kommun, region eller samordningsförbund

Beställaren av behörigheter använder blankett 9480 Beställning användare i Uppföljning Finsam Pdf, 724.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommuner, regioner och samordningsförbund skickar blanketten till Försäkringskassans behörighetsadministration:

Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

För Arbetsförmedlingen är det medarbetarens chef som fyller i och sparar blanketten innan den skickas till servicedesk@arbetsformedlingen.se. Ange Uppföljning Finsam i ämnesraden.

Behörighetsadministration registrerar medarbetaren som användare i Uppföljning Finsam och skickar en bekräftelse. Nu kan du som användare logga in i Uppföljning Finsam och registrera uppgifter till det samordningsförbund som du har uppdrag för. Behörighet som användare gäller tills vidare.

När användaren fått behörighet kan hen logga in i Uppföljning Finsam genom Efos (Försäkringskassan) tjänstekort, Arbetsförmedlingens tjänstekort, BankID och Mobilt BankID.

Om du behöver behörighet till flera samordningsförbund, skicka in en blankett per förbund.

Observera att det inte finns något särskilt skydd i systemet för personer med skyddad identitet. Därför bör du med skyddad identitet inte vara användare i Uppföljning Finsam.

Koppla deltagaransvarig till insats

Ska du vara deltagaransvarig behöver du kopplas till de insatser som du ska arbeta med. Det görs av förbundsadministratören och du hittar uppgifter om vem det är när du loggar in.

Förbundsadminstratören behöver teckna ett PUB-avtal med Försäkringskassan för att kunna koppla deltagaransvarig till en insats.

Behörigheter för Försäkringskassan

På Försäkringskassan är det medarbetarens chef som beställer behörighet till Uppföljning Finsam genom verktyget Min support.

Ansvarig chef beställer behörigheter för sina anställda genom Min Support.

  1. Chef beslutar om behörighet till Uppföljning Finsam för sin anställde.

  2. Chef skickar in beställning av behörighet via beställningsformulär i Min Support

  3. Försäkringskassans behörighetsadministration tilldelar behörigheten enligt chefens beslut och skickar en bekräftelse till chef och medarbetare. Användaren kan nu logga in i Uppföljning Finsam.

Koppla deltagaransvarig till insats

Deltagaransvariga behöver kopplas till de insatser som de ska arbeta med av förbundsadministratören. Uppgifter om vem som är förbundsadministratör finns tillgängligt när du loggar in.

Så här tar du bort en användare

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner