Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Part anmäler beställare av behörighet

Varje part utser en eller flera personer som ska kunna beställa behörigheter för medarbetare.

Fyll i blankett 9485 Anmälan behöriga beställare Pdf, 1.3 MB. och skicka till Försäkringskassans behörighetsadministration:

Försäkringskassan
Verksamhetsstöd
Box 43
933 21 Arvidsjaur

På Arbetsförmedlingen är det Servicedesk som är beställare av behörighet och därför behövs ingen anmälan.

När blanketten är mottagen och hanterad skickar behörighetsadministration en bekräftelse. Beställaren har nu behörighet att beställa behörigheter till de anställda i organisationen. Behörigheten gäller som längst i två år, sedan behöver en ny anmälan av beställare för behörigheter skickas in.

En beställare kan också vara användare, men observera att en beställare inte kan beställa behörighet till sig själv.

Ta bort behörighet för att beställa behörigheter genom att använda blankett (länk kommer snart) och skicka den till Försäkringskassans behörighetsadministration.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner