Logotyp Finsam, finansiell samordning

Regeringsrapporter

Här finns rapporter från de regeringsuppdrag som berör den finansiella samordningen och samordningsförbund. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i årliga regleringsbrev till myndigheterna.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner