Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Introduktionsutbildning

Nationella rådet erbjuder en kostnadsfri introduktionsutbildning om finansiell samordning. Utbildare är Magnus Simonsson nationell stödperson och vice förbundschef för samordningsförbundet Göteborg.

Ur utbildningen

  • Demokrati – Välfärd och medlemmarna i samordningsförbunden
  • Behov – Medborgarnas behov i centrum
  • Lagen – Vad säger lagen om finansiell samordning?
  • Förbundsordningen – Att starta ett förbund
  • Organisering – Beslut, ansvarsfördelning, ekonomi och administration
  • Aktiviteter – Balansen mellan strukturinriktade- och individinriktade aktiviteter
  • Ledarskap – Samverkan i praktiken
  • Uppföljning – SUS, vilka möjligheter och vilket stöd ger det?

Målgrupp

Introduktionsutbildningen vänder sig främst till dig som är ny förbundschef eller styrelseledamot. I mån av plats välkomnar vi även dig som har en annan roll och som vill stärka dina kunskaper om att vara verksam i ett samordningsförbund.

Se introduktionsfilm om Finsam

Introduktion Finsam (screen9.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner