Logotyp Finsam, finansiell samordning

Nationella rådets fördjupningsutbildning 5 februari och 9 april 2019

Datum:
Plats: Saturnus Konferens Slussen, Hornsgatan 15, Stockholm

Utbildningen sker den 5 februari och 9 april 2019.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner