Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella rådets introduktionsutbildning i Kalmar

Datum:
Plats: Samordningsförbundet i Kalmar Län, Trädgårdsgatan 12 i Kalmar, lokal Hösten
Sista anmälningsdatum:

Utbildningen sker i Kalmar den 15 april 2019

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner