Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nationella Rådets Introduktionsutbildning i Värnamo

Datum:
Plats: Scandic Hotel Värnamo, Storgatsbacken 20 E, Värnamo
Sista anmälningsdatum:

Utbildningen sker i Värnamo den 11 april 2019.

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner