Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Webbseminarium om arbetsmiljö och säkerhet

Datum:
Plats: Webbutbildning

Nationella rådet har tillsammans med arbetsgivarorganisationen Sobona tagit fram ett material kring arbetsmiljö och säkerhet.

Den 10 december kl. 9–12 kommer vi i ett webbseminarium att gå igenom bakgrunden till arbetsmiljöarbetet och det stödmaterial som tagits fram.

Webbsändningen vänder sig till roller inom förbunden som har ett arbetsmiljöansvar, framförallt förbundschefer och förbundsstyrelsens ordförande.

Anmälan till webbseminarium 10 december 2019PDF

Webbseminarium med textning (csp.screen9.com)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kalendarium

Kalendarium

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner