Logotyp Finsam, finansiell samordning

Utbildningar

Här finns information om utbildningar om finansiell samordning.

Utbildning SUS

SUS är ett myndighetsgemensamt IT-system för att följa upp resultaten av finansiell samordning genom samordningsförbund. Det är därför viktigt att uppgifter registreras och att de är kvalitetssäkrade.

Nu finns det möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. I bilagan nedan finns en beskrivning av de tre utbildningarna och hur de avropas.

Processtöd i SUSPDF

Nationella Rådets Introduktionsutbildningar i Stockholm

Utbildningarna den 30 mars och den 5 maj 2020 är inställda för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Nationella Rådets Fördjupningsutbildning i Stockholm

Utbildningen sker den 9 juni 2020

Program och anmälan till Nationella rådets Fördjupningsutbildning den 9 juni 2020PDF

Nationella Rådets Introduktionsutbildningar i Stockholm

Utbildningarna sker vid två olika tillfällen, den 15 oktober och den 12 november 2019.

Program och anmälan till Nationella rådets introduktionsutbildning den 15 oktober 2019PDF

Program och anmälan till Nationella rådets introduktionsutbildning den 12 november 2019PDF

Förbundschefsdagar i Stockholm

Konferensen sker den 22-23 oktober 2019

Program och anmälan till Nationella rådets förbundschefsdagar den 22–23 oktober 2019PDF

Nationella rådets fördjupningsutbildning i Stockholm

Utbildningen sker den 3 december 2019

Program och anmälan till Nationella rådets fördjupningsutbildning den 3 december 2019PDF

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner