Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildningar

Här finns information om utbildningar om finansiell samordning.

Utbildning SUS

SUS är ett myndighetsgemensamt IT-system för att följa upp resultaten av finansiell samordning genom samordningsförbund. Det är därför viktigt att uppgifter registreras och att de är kvalitetssäkrade.

Nu finns det möjlighet att avropa utbildning av den nationella processtödjaren i SUS. Det finns tre olika utbildningar – Grundutbildning, Rapportutbildning samt Insatser och budget. I bilagan nedan finns en beskrivning av de tre utbildningarna och hur de avropas.

Processtöd i SUSPDF

Nationella Rådets Introduktionsutbildningar i Stockholm

Utbildningarna den 30 mars och den 5 maj 2020 är inställda för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Nationella Rådets Fördjupningsutbildning i Stockholm

Utbildningen den 9 juni är inställda för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner