Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Introduktionsutbildning

Nationella rådet ser just nu över hur de kommer att genomföra utbildningar.

 

 

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner