Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildning Uppföljning Finsam 

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Här hittar du utbildningar och stöd för att kunna registrera i systemet.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner