Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Utbildningar

Här finns information om utbildningar om finansiell samordning.

På underliggande sidor hittar du vilka utbildningar som vi ordnar under året, kalendarium och dokumentation från genomförda arrangemang.

Nationella rådet arrangerar utbildningar om finansiell samordning för dig som arbetar med samverkan genom samordningsförbund.

Syftet är att

  • ge ny kunskap eller fördjupad kunskap för att kunna arbeta effektivt och kvalitetssäkert i ett samordningsförbund
  • kvinnor och män får samordnade insatser för att underlätta egen försörjning
  • öka den strukturella samverkan
  • ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan samordningsförbund och bygga nätverk med kollegor från andra delar av landet
  • sprida goda exempel
  • ge information från de nationella aktörerna.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner