Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Hur mår din ekonomi?

Maria_Lindstedt

Genom en enkel fråga, ”hur mår din ekonomi” kan medarbetare hos samordningsförbundets parter upptäcka ett vanligt hinder i rehabiliteringen. Konsumentverkets stödmaterial beskriver varför det är viktigt att nå de som riskerar att bli överskuldsatta så tidigt som möjligt med information om det stöd som finns i varje kommun.

I materialet möter vi Peter, en nyskild 40-åring som i sina försök att låta barnen få samma saker som innan skilsmässan, börjar ta kreditlån. När inkassobreven kommer, väljer han att betala dem istället för bostadskostnaderna och snart står han inför en vräkning.

– Peter är ett verkligt fall, berättar Maria Lindstedt på Konsumentverket. Det som blev vändningen för honom var tragiskt nog ett självmordsförsök som ledde till att han via vården kom vidare till kommunens budget- och skuldrådgivning där han fick hjälp att söka skuldsanering.

Maria Lindstedt konstaterar att den hjälpen kunde han ha fått så mycket tidigare, och det visar vikten av att samhällets aktörer hjälps åt att fånga upp personer som riskerar att drabbas av överskuldsättning innan det går för långt.

Vanligt problem

Peter är långt ifrån ensam, 400 000 personer i Sverige har skulder hos Kronofogden. I regel mår de väldigt dåligt, det finns ett bevisat samband mellan att ha skulder och lida av psykisk ohälsa.

– Det här drabbar inte bara den enskilde skuldsatte, utan även många barn. Vart tolfte barn har en förälder som har skulder hos Kronofogden. I fjol var det 572 barn som blev vräkta på grund av förälderns skulder.

Konsumentverket har tagit fram ett stödmaterial tillsammans med Kronofogdemyndigheten och Finansinspektionen.

– Genom att bara ställa lite enkla frågor så minskar man på skam- och skuldbeläggandet, säger Maria Lindstedt. I materialet finns fakta om skuldberoende och olika stödmaterial som är översatta till flera språk.

– I det här materialet finns också ett samtalsstöd som ger enkla ingångar till ett samtal, säger Maria Lindstedt.

Läs mer på Konsumentverkets webbplats: Förebygga skuldproblem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner