Logotyp Finsam, finansiell samordning

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Nationella rådet och arbetsgruppen som förbereder underlag till Nationella rådet.

E-post till Nationella rådet

Nationella rådets officiella brevlåda för e-post är:

finsam@forsakringskassan.se

Brevlådan bevakas av Försäkringskassan.

Nationella rådet

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i Nationella Rådet.

Försäkringskassan

Michael Boman

tillförordnad områdeschef

Telefon: 010-111 54 07

E-post: michael.boman@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Foo: Lina Karlsson

Lina Karlsson

Biträdande verksamhetsområdesdirektör och stabschef 

Tel: 010-488 85 53

E-post: lina.karlsson@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Leif Klingensjö

Sektionschef

Telefon: 08-452 78 51

E-post: leif.klingensjo@skr.se

Socialstyrelsen

Jenny Rehnman

Avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

Telefon: 075-247 37 88

E-post: jenny.rehnman@socialstyrelsen.se

Nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen arbetar med att förbereda frågor och underlag åt Nationella rådet.

Försäkringskassan

Cindy Marttiin

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 95 18

E-post: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Malin Lundblad

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 34 99

E-post: malin.lundblad@forsakringskassan.se

Anette Almstedt

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 34 99

E-post: anette.almstedt@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Eva Birkstam

Kvalificerad handlägare

Telefon: 010-486 13 88

E-post: eva.birkstam@arbetsformedlingen.se

Åse Larsson

Kvalificerad handläggare

Telefon: 010-486 58 72

E-post: ase.larsson@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Ulrica Runemar

Utredare

Telefon: 08-452 73 17

E-post: ulrica.runemar@skr.se

Ulrika Vestin

Utrika Vestin

Utredare

Telefon: 08-452 75 64

E-post: ulrika.vestin@skr.se

Socialstyrelsen

Samira Aqil

Utredare

Telefon: 075-247 34 92

E-post: samira.aqil@socialstyrelsen.se

Sevim Barbasso Helmers

Utredare

Telefon: 0752-47 41 82

E-post: sevim.barbasso-helmers@socialstyrelsen.se

Gemensamt stöd

Inger Landberg

Kommunikatör

Telefon: 010-111 87 11

E-post: inger.landberg@forsakringskassan.se

Nationellt stöd

Magnus Simonsson

Nationell stödperson

Telefon: 010-486 90 20

E-post: magnus.simonsson@arbetsformedlingen.se

Marie Hermanson

Nationellt processtöd SUS

Telefon:070-28 86 995

E-post: marie.hermanson@molndal.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner