Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Kontakter

Här hittar du kontaktuppgifter till Nationella rådet och arbetsgruppen som utreder och bereder ärenden till Nationella rådet samt står för det operativa stödet till samordningsförbunden.

E-post till Nationella rådet


För frågor och vägledning av lokal karaktär eller i individärenden ber vi dig att kontakta någon av parterna lokalt, då Nationella rådet inte kan bistå i dessa frågor.

Nationella rådets brevlåda för e-post är:

finsam@forsakringskassan.se

Brevlådan bevakas av Försäkringskassan.

Nationella rådet

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar i Nationella Rådet.

Försäkringskassan

Martin Jonasson

Områdeschef FVV
Avdelningen för Funktionsnedsättning

Telefon: 010-116 31 31

E-post: Martin.jonasson@fk.se

Arbetsförmedlingen

Emil Johansson

Enhetschef

Telefon: 010-488 85 57

E-post: emil.x.johansson@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Roy Melchert

Sektionschef

Telefon: 072-994 79 70

E-post: roy.melchert@skr.se

Socialstyrelsen

Sabina Orstam

Avdelningschef, Avdelningen för kunskapsstyrning för socialtjänsten

Telefon:

E-post: sabina.orstam@socialstyrelsen.se

Nationella rådets arbetsgrupp

Arbetsgruppen arbetar med att förbereda frågor och underlag åt Nationella rådet.

Försäkringskassan

Cindy Marttiin

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 95 18

E-post: cindy.marttiin@forsakringskassan.se

Malin Lundblad

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 34 99

E-post: malin.lundblad@forsakringskassan.se

Helen Johansson

Verksamhetsutvecklare

Telefon: 010-116 19 55

E-post: helen.a.johansson@forsakringskassan.se

Arbetsförmedlingen

Eva Birkstam

Kvalificerad handlägare

Telefon: 010-486 13 88

E-post: eva.birkstam@arbetsformedlingen.se

Jenny Nordansjö

Kvalificerad handlägare

Telefon: 010-488 24 16

E-post: jenny.nordansjo@arbetsformedlingen.se

Karin Lindgren Eklund


Telefon:

E-post: karin.lindgren-eklund@arbetsformedlingen.se

Sveriges Kommuner och Regioner

Emma Everitt

Handläggare

Telefon: 08-452 77 94

E-post: emma.everitt@skr.se

 

Carina Cannertoft

Handläggare

Telefon: 08-452 77 56

E-post: carina.cannertoft@skr.se

Socialstyrelsen

Anna-Karin Sandén

Utredare

Telefon: 075-247 38 73

E-post: anna-karin.sanden@socialstyrelsen.se

Anna Bryngelson

Utredare

Telefon: 075-247 35 92

E-post: anna.bryngelson@socialstyrelsen.se

Gemensamt stöd

Inger Landberg

Kommunikatör

Telefon: 010-111 87 11

E-post: inger.landberg@forsakringskassan.se

Nationellt stöd

Marie Hermanson

Nationellt processtöd SUS

Telefon:070-28 86 995

E-post:  marie.hermanson@alvokust.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner