Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Uppföljningssystemet har skapats som stöd för att följa finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Så här lägger du till insatser för 2023

Om du behöver skapa en insats för 2023 måste du göra det genom att välja år 2024 och sedan Lägg till insats. Då kan du registrera en insats som startar 2023.

Hör av dig till oss via uppfoljningfinsam@forsakringskassan.se om du har några frågor.

Uppföljning Finsam

Här kan du lägga till och avsluta insatser, registrera deltagare och lägga in budget och utfall.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner