Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Försäkringskassan har i uppdrag av regeringen att på nationell basis årligen återrapportera målgrupper och resultat av de insatser som finansieras.


Uppföljning Finsam

Här kan du lägga till och avsluta insatser, registrera deltagare och lägga in budget och utfall.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner