Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Uppföljning

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Försäkringskassan ska samlat redovisa målgrupper och insatser som finansieras av samordningsförbunden.

Uppföljning Finsam

Här kan du lägga till och avsluta insatser, registrera deltagare och lägga in budget och utfall.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner