Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Behörigheter

Behörigheten till Uppföljning Finsam görs av den part där användaren är anställd.

För anställda på Arbetsförmedlingen, kommun, region eller samordningsförbund är behörighetsprocessen indelad i tre steg.

Behörighetsprocessen

Anställda på Försäkringskassan får behörighet genom Min support, läs mer under användare.

Det finns två olika behörighetsroller i Uppföljning Finsam.

  • Förbundsadministratör: registrerar uppgifter om medel, budget/utfall och uppgifter om insatser och antal deltagare. Denna behörighet ska en förbundschef ha och andra som arbetar på ett förbundskansli.

  • Deltagaransvarig: registrerar antal deltagare i individinriktade insatser fördelat på kön. Denna behörighet ges till medarbetare i insatser.

    Här kan du läsa mer om behörighetsroller
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner