Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Behörighetsroller

Det finns två olika behörighetsroller i Uppföljning Finsam; förbundsadministratör och deltagaransvarig.

Förbundsadministratör:
Denna behörighet ska en förbundschef ha och andra som arbetar på ett förbundskansli. En förbundsadministratör kan registrera:

  • tilldelade medel och eget kapital
  • budget/utfall för administrativa kostnader för förbundet
  • uppgifter om insatser, här ingår bl.a. budget/utfall för insatser, budgeterat antal deltagare och inriktning/målgrupp för insatsen
  • antal deltagare i strukturövergripande insats
  • antal deltagare i individinriktade insatser fördelat på kön

Deltagaransvarig:
Denna behörighet ges till medarbetare i insatser. En deltagaransvarig kan registrera uppgift om:

  • antal deltagare i individinriktade insatser fördelat på kön.
Observera att dessa roller inte kan kombineras och att en person anställd på ett samordningsförbund inte kan ha rollen deltagaransvarig.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner