Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Användarhandledning

Här finns en sammanfattning av användarhandledningen till Uppföljning Finsam, samt ett dokument med hela användarhandledningen.

Sammanfattad användarhandledning

Bra att veta

Insatser som har både individinriktade och strukturövergripande inslag ska registreras som två olika insatser, en individinriktad och en strukturövergripande.

Om du registrerar insatsen som två olika insatser måste du ge dem olika namn för att skilja dem åt i systemet.

Bra att veta

Efter att insatsen är skapad kan du inte ändra på följande uppgifter: insatsinriktning, val av uppföljningsmetod och ESF finansiering.

Gör så här

Gå till samordningsförbundets startsida. Välj Lägg till insats i tabellen som heter Insatser.


Nu visas en fråga om vilken inriktning insatsen har. Välj Individinriktad.

Välj Fortsätt för att fylla fler i uppgifter om insatsen.


När du lagt till insatsen visas den i tabellen med insatser. Uppgifterna du fyllt i om insatsen visas i en panel till höger.

Frågor och svar

Hur lägger jag till en individinriktad insats som följs upp på individnivå?
Du lägger till alla individinriktade insatser på samma sätt, genom att välja inriktningen Individinriktad när du lägger till insatsen.

De individinriktade insatserna är inte längre uppdelade i volyminsatser och insatser som följs upp på individnivå som de var i SUS.

Vilken preciserad inriktning ska jag välja?
Du hittar information om hur du väljer inriktning genom att klicka på informations-ikonen som visas vid frågan om preciserad inriktning.

Bra att veta

Efter att insatsen är skapad kan du inte ändra på följande uppgifter: insatsinriktning, val av uppföljningsmetod och ESF finansiering.

Gör så här

Gå till samordningsförbundets startsida. Välj Lägg till insats i tabellen som heter Insatser.

Nu visas frågor om insatsens inriktning. Välj strukturövergripande och svara sedan på om insatsen har deltagare som ska följas upp eller inte.

Välj Fortsätt för att fylla i fler uppgifter om insatsen.

När du lagt till insatsen visas den i tabellen med insatser. Uppgifterna du fyllt i om insatsen visas i en panel till höger.

Frågor och svar

Vilken preciserad inriktning ska jag välja?

Du hittar information om hur du väljer inriktning genom att klicka på informations-ikonen som visas vid frågan om preciserad inriktning.

Bra att veta

 • Du kan lägga till och ändra medel för nuvarande år fram till 15 april nästa år.
 • Du kan också lägga till medel för nästa år i förväg.
 • Du väljer år i rullistan som heter År.

Gör så här

Gå till samordningsförbundets startsida. Välj Ändra medel i tabellen som heter Medel.

Nu öppnas cellerna i tabellen så att du kan redigera.
När du fyllt i uppgifterna, välj Spara.

Frågor och svar

Vad ska jag fylla i under Tilldelade medel?

 • Samverkansparterna
  Här fyller du i totalsumman av all finansiering från samordningsförbundets medlemmar.

 • Europeiska socialfonden Plus (ESF+)
  Här fyller du i eventuell finansiering från ESF+. Låt 0 stå kvar i fältet om förbundet inte har någon sådan finansiering.

 • Överskott från föregående år
  Här fyller du i eventuellt eget kapital som samordningsförbundet har.

Du ska inte fylla i någon övrig finansiering även om samordningsförbundet har sådan.

Bra att veta

 • Du kan lägga till budget och utfall för insatser och administrativa kostnader.
 • Insatserna som visas i tabellen är de som pågår under året som är valt på sidan.
 • Du kan lägga till och ändra budget och utfall för nuvarande år fram till 15 april nästa år.
 • Du kan också lägga till budget och utfall för nästa år i förväg.
 • Du väljer år i rullistan som heter År.

Gör så här

Gå till samordningsförbundets startsida. Välj Ändra budget och utfall i tabellen som heter Insatser.

Nu öppnas cellerna i tabellen så att du kan redigera.

När du fyllt i uppgifterna, välj Spara.

Frågor och svar

När ska jag fylla i budgeterat antal deltagare?
Du fyller i budgeterat antal deltagare för insatser med deltagare.

Du kan inte fylla i budgeterat antal deltagare för insatser utan deltagaruppföljning.

Vad ingår i administrativa kostnader?
Du hittar information om vad som ingår i administrativa kostnader genom att klicka på pluset eller frågan Vad ingår i administrativa kostnader?


Kan jag se avslutade insatser?

Avslutade insatser ligger kvar i tabellen över insatser under alla år insatsen pågått. De är markerade med texten ”Avslutad” i tabellen.

När en insats är avslutad kan du fortfarande:

 • se alla uppgifter om insatsen
 • ändra budget och utfall till 15 april året efter att insatsen slutade.

Du kan däremot inte:

 • ändra uppgifter om insatsen
 • aktivera insatsen igen
 • lägga till deltagare i insatsen.
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner