Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik

Nationella rådet redovisar regelbundet statistik från insatser finansierade av samordningsförbund.

Försäkringskassan har i uppdrag att årligen redogöra för målgrupper och insatser på nationell nivå till Regeringen. Underlag till den återrapporten hämtas från det partsgemensamma uppföljningssystemet Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner