Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik

Nationella rådet redovisar regelbundet statistik från Finsamfinansierade insatser.

Fram till 2022 hämtades statistiken från det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Från 2023 hämtas statistiken från Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner