Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik SUS

Här finns statistik hämtat från det myndighetsgemensamma uppföljningssystemet SUS (sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Statistiken avser åren 2018-2022. Från och med 2023 redovisas statistik från systemet Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner