Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik Uppföljning Finsam

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund så finns det ett partsgemensamt riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Uppföljningssystemet ger stöd för att följa upp finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Här finns statistik hämtat från Uppföljning Finsam.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner