Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Statistik Uppföljning Finsam

För att kunna följa samverkan genom samordningsförbund finns ett partsgemensamt riksomfattande uppföljningssystem, Uppföljning Finsam. Uppföljningssystemet ger stöd för att följa upp finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.

Varje kvartal redovisas aktuell statistik hämtad från Uppföljning Finsam. Uttaget görs under den första veckan i det nya kvartalet. Det är därför viktigt att registreringar görs innan månadsskifte.

Insatser finansierade av samordningsförbund 2024

I denna Excelfil finns statistik hämtat från Uppföljning Finsam för kvartal ett 2024 redovisat på förbundsnivå. I filen kan du filtrera fram statistik, kopiera och skapa diagram i en egen Excelfil.

Viktig information om känsliga uppgifter

Om det totala antal deltagare understiger fyra, redovisas inte antalet deltagare för att inte röja känsliga uppgifter.
Om antalet män eller kvinnor understiger fyra, redovisas endast det totala antalet deltagare för att inte röja känsliga uppgifter.

Insatser finansierade av samordningsförbund 2024 Excel, 262.9 kB.

_______________________________________________________________

Finansiell samordning: Januari-mars 2024 Pdf, 35 kB, öppnas i nytt fönster.

Insatser finansierade av samordningsförbund 2023

I denna Excelfil finns statistik hämtat från Uppföljning Finsam för helåret 2023 redovisat på förbundsnivå. I filen kan du filtrera fram statistik, kopiera och skapa diagram i en egen Excelfil.

Viktig information om känsliga uppgifter

Om det totala antal deltagare understiger fyra, redovisas inte antalet deltagare för att inte röja känsliga uppgifter.
Om antalet män eller kvinnor understiger fyra, redovisas endast det totala antalet deltagare för att inte röja känsliga uppgifter.

Insatser finansierade av samordningsförbund 2023 Excel, 265.9 kB, öppnas i nytt fönster.

_______________________________________________________________

Finansiell samordning: Januari-december Pdf, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiell samordning: Januari-november Pdf, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiell samordning: Januari–oktober Pdf, 34.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiell samordning: Januari–5 september Pdf, 33.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Finansiell samordning: Januari–juni Pdf, 33.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner