Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Rapporter

Här finns rapporter från de regeringsuppdrag som berör den finansiella samordningen och samordningsförbund. Regeringen ger uppdrag både löpande under året och i årliga regleringsbrev till myndigheterna.

2023

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund Pdf, 355.4 kB, öppnas i nytt fönster.

2022

Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återrapportering för uppdrag om prioriterade målgrupper samt myndigheternas ansvar i samverkan genom samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2021

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2021 – Insatser genom samordningsförbund. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2020

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2020 – Insatser genom samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2019

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2019 – Insatser genom samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbunden 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på ISF-rapport 2019:1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

2018

Återrapport enligt uppdrag i regleringsbrev för 2018 - Insatser genom samordningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svar på regeringsuppdrag: Redovisning av målgrupper och resultat av de insatser som finansieras av samordningsförbund 2018 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner