Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Samordningsförbund

Det finns ett 80-tal samordningsförbund i hela Sverige. Nästan alla kommuner i Sverige ingår i ett samordningsförbund.

Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

Till vänster finns adresser och länkar till alla samordningsförbund.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner