Logotyp Finsam, finansiell samordning

Samordningsförbund

Här hittar du information om enskilda samordningsförbund.

I dagsläget finns det 83 samordningsförbund i Sverige.

Samordningsförbund har en spridning från norr till söder och finns både i storstäder och på mindre orter. Förbund bildas lokalt och styrelsen består av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region.

260 av landets 290 kommuner är medlemmar i ett förbund. Tillsammans bidrar parterna årligen med 678 miljoner kronor till samverkan. 2018 finansierades 1 105 insatser av Finsammedel. Samordningsförbund bedriver enligt lag ingen individinriktad verksamhet utan finansierar samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna.

Fakta och statistik

Statistik från januari 2019

  • Under verksamhetsåret 2018 har samordningsförbunden finansierat 1 105 insatser (559 individinriktade insatser och 546 strukturövergripande insatser).
  • Under samma period har drygt 32 715 deltagare registrerats i de individinriktade insatserna.
  • 260 av Sveriges 290 kommuner samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och region/landsting genom ett förbund.
  • Totalt finns det 83 förbund i Sverige.

Källa: Uppföljningssystemet SUS och Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner