Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns för verksamma i samordningsförbund. Anmälan sker via nätverkets kontaktpersoner. Se nedan för kontaktuppgifter och mötestider.

Nätverk för förbundschefer

Nätverken är ett forum för att diskutera gemensamma frågeställningar som är aktuella för förbunden, exempel på sådana frågor är ekonomi, revision, information och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Nätverken riktar sig i huvudsak till förbundschefer eller motsvarande.

Nätverket i Norrland består av de 12 förbund i de nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Nätverket träffas en gång per år och deltagare är förbundschefer/tjänstemän och styrelserepresentanter.

Nätverket är ett forum för information, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och lärande i frågor som rör finansiell samordning med särskilt fokus på Norrlandsförbundens utveckling. Arbetsgrupper bestående av förbundschefer/tjänstemän bildas i specifika frågor.

Kontakt

Pär Eriksson
Telefon: 0660-886 30 Länk till annan webbplats., 070-620 84 91 Länk till annan webbplats.
per.eriksson@ornskoldsvik.se

I nätverket i Dalarna ingår i dagsläget 7 samordningsförbund från Dalarna. Nätverket för förbundschefer träffas mellan 3-4 ggr per termin.

Kontakt
Jonas Wells
Telefon: 0226-64 56 48, 0706-38 06 17
jonas.wells@avesta.se

Nätverket för ordföranden:
Patrik Engström
Telefon: 072-058 58 65
E-post: patrik.engstrom@avesta.se

Nätverket i Värmland består av ansvariga tjänstemän/förbundschefer från länets 6 förbund. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Magnus Lindström
Telefon: 070-288 84 08 Länk till annan webbplats.
magnus.lindstrom@arbetsformedlingen.se

Nätverket i Stockholms län består av de 8 förbund som i dagsläget finns i länet. Förbundscheferna träffas cirka fem gånger per år.

Kontakt

Kirsi Poikolainen
Telefon: 070-390 17 64
kipa.poikolainen@sollentuna.se

Se också gemensam webbplats för Finansiell samordning i Stockholms län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverket i Väst består av förbundschefer från tio samordningsförbund som sträcker sig från Halland i söder till Karlstad i norr. Nätverket träffas minst tre gånger per år.

Mer information om nätverket hittar du på förbundens gemensamma webbplats.

www.samverkanvg.se Länk till annan webbplats.

Kontakter
Christel Martinsson
Telefon 070-212 83 98  Länk till annan webbplats.
christel.martinsson@samskaraborg.se

Helene Ohlsson
Telefon: 0531-52 70 87 Länk till annan webbplats.
helene.ohlsson@bengtsfors.se

I nätverket ingår de fyra samordningsförbund som finns i Örebro län. Nätverket träffas mellan två–tre gånger per år.

Kontakt

Mari Cedervall
Telefon: 070-38 35 359
E-post: mari.cedervall@finsam.eu


I nätverket ingår de tre samordningsförbunden från Östergötland. Nätverket för förbundschefer träffas mellan 3-4 ggr per termin.

Kontakt
Mattias Bergström
Telefon: 0706-85 13 13 Länk till annan webbplats.
E-post:mattias.bergstrom@linkoping.se


Jakob Rönnqvist
Telefon: 072-141 47 43 Länk till annan webbplats.
E-post: jakob.ronnqvist@motala.se

I nätverket i Östra Mellansverige ingår 12 samordningsförbund från Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län. Nätverket träffas mellan två–tre gånger per år.

Kontakt

Mattias Bergström
Telefon: 0706-85 13 13 Länk till annan webbplats.
E-post: mattias.bergstrom@linkoping.se

Nätverket Kust till kust utgörs av förbund i områdena Gotland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Halland. Nätverket träffas tre-fyra gånger per år.

Kontakt

Samuel Grahn
Telefon : 035-13 81 70
samuel.grahn@halmstad.se


Nätverket består av 13 förbundschef från förbunden i Skåne.

Kontakt

Sofia Lögdberg
Mobil: 0727-00 48 38  Länk till annan webbplats.
 sofia.logdberg@finsammittskane.se

Nätverket består av förbundschefer från samordningsförbunden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontakt

Åsa Fichtel
Mobil: 070-568 90 80
asa.fichtel@finsamuppsala.se

 

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är språkrör för samordningsförbunden i Sverige. Läs mer på deras webbplats:

NNS Nationella nätverket för samordningsförbund (nnsfinsam.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner