Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns för verksamma i samordningsförbund. Anmälan sker via nätverkets kontaktpersoner. Se nedan för kontaktuppgifter och mötestider.

Nätverk för förbundschefer

Nätverken är ett forum för att diskutera gemensamma frågeställningar som är aktuella för förbunden, exempel på sådana frågor är ekonomi, revision, information och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser. Nätverken riktar sig i huvudsak till förbundschefer eller motsvarande.

Nätverket i Norrland består av de 12 förbund i de fyra nordligaste länen, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Nätverket träffas en gång per år och deltagare är förbundschefer/tjänstemän och styrelserepresentanter.

Nätverket är ett forum för information, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och lärande i frågor som rör finansiell samordning med särskilt fokus på Norrlandsförbundens utveckling. Arbetsgrupper bestående av förbundschefer/tjänstemän bildas i specifika frågor.

Kontakt

Mattias Holmetun
Telefon: 073-500 20 24
mattias.holmetun@samjamt.se

Nätverket Kust till kust utgörs av förbund i områdena Gotland, Småland, Blekinge och Halland. Nätverket träffas tre-fyra gånger per år.

Kontakt

Samuel Grahn
Telefon : 035-13 81 70
samuel.grahn@halmstad.se

Nätverket består av 13 förbundschef från förbunden i Skåne.

Kontakt

Sofia Lögdberg, förbundschef
Mobil: 0727-00 48 38 länk till annan webbplats
sofia@finsammittskane.se

Nätverket i Stockholms län består av de 8 förbund som i dagsläget finns i länet. Förbundscheferna träffas cirka fem gånger per år.

Kontakt

Catarina Örtengren, förbundschef
Telefon 08-706 80 37
catarina.ortengren@sundbyberg.se

Elin Asplund, förbundschef
Telefon: 073-421 85 08
elin.asplund@huddinge.se

Anna Lexelius, förbundschef
Telefon: 08-606 85 21länk till annan webbplats
anna.lexelius@haninge.se

Annika Angerfelt, förbundschef
Telefon: 08-508 491 80 eller 0761-24 91 80
annika.angerfelt@stockholm.se

Kirsi Poikolainen, förbundschef
Telefon: 070-390 17 64
kirsi.poikolainen@sollentuna.se

Micaela Magnusson, förbundschef
Telefon: 070-363 85 30länk till annan webbplats
micaela.magnusson@sfris.se,

Sophia Dahlgren, förbundschef
Telefon: 073-625 22 14
sophia.dahlgren@samordningsodraroslagen.se

Karin Gelin, förbundschef
Telefon: 072-567 72 01
karin.gellin@varmdo.se

Se också gemensam webbplats för Finansiell samordning i Stockholms länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverket i Värmland/Dalsland består av ansvariga tjänstemän/förbundschefer från länets 6 förbund. Nätverket träffas cirka fyra gånger per år.

Kontakt

Meta Fredriksson-Monfelt
Telefon: 054-540 50 44
meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se

Nätverket i Väster består av förbundschefer från tio samordningsförbund som sträcker sig från Halland i söder till Karlstad i norr. Nätverket träffas minst tre gånger per år.

Mer information om nätverket hittar du på förbundens gemensamma webbplats.

www.samverkanvg.selänk till annan webbplats

Kontakt

Eva Magnusson
Telefon 072 – 508 11 90
eva.magnusson@finsam.goteborg.se

Gudrun Emilsdottir
Telefon: 073 – 944 46 02
gudrun.emilsdottir@sofvast.se

I nätverket i Östra Mellansverige ingår i dagsläget 27 samordningsförbund från Dalarna, Västmanland, Örebro län, Uppsala län, Sörmland, Stockholm, Gotland, Östergötland och Kalmar län. Nätverket träffas mellan två–tre gånger per år.

Kontakt

Jonas Wells
Telefon: 0226-64 56 48, 0706-38 06 17
jonas.wells@avesta.se

 

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS

Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, är språkrör för samordningsförbunden i Sverige. Läs mer på deras webbplats:

NNS Nationella nätverket för samordningsförbund (nnsfinsam.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner