Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Nätverk

Här hittar du information om de nätverk som finns för verksamma i samordningsförbund.

I nätverken utbyter samordningsförbunden erfarenheter och lär sig av varandras erfarenheter.

Norrland

Nätverket i Norrland består av 12 förbund i de nordligaste länen; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Nätverket träffas en gång per år och deltagare är förbundschefer/tjänstemän och styrelserepresentanter.

Nätverket är ett forum för information, erfarenhetsutbyte, kunskapsutveckling och lärande i frågor som rör finansiell samordning med särskilt fokus på Norrlandsförbundens utveckling. Arbetsgrupper bestående av förbundschefer/tjänstemän bildas i specifika frågor.


Kontaktperson

Pär Eriksson

Telefon: 0660-886 30., 070-620 84 91

E-post: per.eriksson@ornskoldsvik.se

Stockholm

Nätverket i Stockholms län består av de åtta förbund som finns i länet. Förbundscheferna träffas cirka fem gånger per år.

Kontaktperson

Kirsi Poikolainen

Telefon:  070-390 17 64

E-post: kipa.poikolainen@sollentuna.se

 

Se också gemensam webbplats för Finansiell samordning i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Dalarna

I nätverket ingår i dagsläget sju samordningsförbund från Dalarna. Det finns ett nätverk för förbundschefer och ett nätverk för ordföranden. Nätverket för förbundschefer träffas mellan 3-4 ggr per termin.

Kontaktperson

Jonas Wells

Telefon: 0226-64 56 48, 0706-38 06 17

E-post: jonas.wells@avesta.se

 

Nätverket för ordföranden:

Patrik Engström

Telefon: 072-058 58 65

E-post: patrik.engstrom@avesta.se

Värmland

Nätverket i Värmland Dalsland består av ansvariga tjänstepersoner/förbundschefer från fem förbund (där det också länsöverskridande Västra Värmlands och Norra Dalslands Samordningsförbund ingår). Nätverket träffas cirka fyra gånger per år.

Kontaktperson

Helene Ohlsson

Telefon: 0709-83 25 65

E-post: helene.ohlsson@bengtsfors.se

Väst

Nätverket i Väst består av förbundschefer från tio samordningsförbund som sträcker sig från Halland i söder till Karlstad i norr. Nätverket träffas minst tre gånger per år.

Mer information om nätverket hittar du på förbundens gemensamma webbplats.www.samverkanvg.se Länk till annan webbplats.

Kontaktpersoner (för 2023)

Henrik Svedberg

Telefon: 073-712 99 33

E-post: henrik.svedberg@alvokust.se


Ann Kickeus

Telefon: 0520-49 69 49, 073-847 37 00

E-post: ann.kickeus@trollhattan.se


Storstad

Nätverket består av förbundschefer från samordningsförbunden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kontaktperson

Åsa Fichtel

Telefon: 070-568 90 80

E-post: asa.fichtel@finsamuppsala.se

Örebro län

I nätverket ingår de fyra samordningsförbund som finns i Örebro län.
Nätverket träffas mellan två–tre gånger per år.

Kontaktperson

Mari Cedervall

Telefon: 070-38 35 359

E-post: mari.cedervall@finsam.eu

Östergötland

I nätverket ingår de tre samordningsförbunden från Östergötland. Nätverket för förbundschefer träffas mellan 3-4 ggr per termin.

Kontaktperson

Mattias Bergström

Telefon: 0706-85 13 13

E-post:mattias.bergstrom@linkoping.se

Kust till Kust

Nätverket Kust till kust utgörs av förbund i områdena Gotland, Jönköping, Kronoberg, Blekinge, Kalmar och Halland. Nätverket träffas tre-fyra gånger per år.

Kontaktperson

Samuel Grahn

Telefon: 035-13 81 70

E-post:samuel.grahn@halmstad.se

 

Östra Mellansverige

I nätverket i Östra Mellansverige ingår 12 samordningsförbund från Uppsala, Sörmland, Östergötland, Örebro och Västmanlands län. Nätverket träffas mellan två–tre gånger per år.

Kontaktperson

Mattias Bergström

Telefon: 0706-85 13 13

E-post: mattias.bergstrom@linkoping.se

Skåne

Nätverket består av 13 förbundschefer från samordningsförbunden i Skåne

Kontaktperson

Maria Sjöbeck

Telefon: 0727-00 48 38

E-post: maria.sjobeck@finsammittskane.se

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner