Logotyp Finsam, finansiell samordning. Länk till startsidan för Finsam

Finsam startsida

Fyra myndigheter och en budget

Figurer som representerar alla samarbetspartners runt Finsam

Det här är Nationella rådets webbplats som vänder sig till dig som söker information om samverkan genom samordningsförbund enligt Lagen om Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (Finsam)

Finsam gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region att arbeta tillsammans i samordningsförbund.

Om Finsam

Illustration av informationsfilm för Finsam

Nyheter

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner