Logotyp Finsam, finansiell samordning

Start

En grupp människor

När Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region samverkar finns det möjlighet att göra mer för människor som behöver insatser från flera parter samtidigt.

Nästan alla Sveriges kommuner ingår i ett samordningsförbund. Nationella rådet arbetar för att lyfta samordningsförbundens insatser genom att sprida kunskap och visa på den konkreta nytta de bidrar med i samhället.

Viktig information om Finsamkonferens

Finsamkonferensen den 24-25 mars 2020 är inställd med anledning av regeringens beslut om ett förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare för att motverka ytterligare spridning av Coronaviruset.

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges kommuner och regioner